Beiskolázási feltételek PDF Nyomtatás E-mail

A tanuló az ,,A1”; ,,A”  és/vagy „B” kat. tanfolyamra történő beiskolázásának feltételei:

• Betöltött 17 év és 9 hónapos életkor (beiratkozáskor), az ,,A” és/vagy „B” kat.-ra.
• Személyazonossági fénymásolat
• Pszichológiai alkalmassági igazolás, ehhez a vizsgát az iskolánál müködő laboratóriumban végezheti 
• Egészségügyi alkalmassági igazolás(orvosi vizsga)
• Erkölcsi bizonyitvány (Rendőrségnél lehet kikérni)
• Névváltoztatás esetén a változtatást igazoló irat fénymásolata (pld. házassági levél )
• Tandíj előleg befizetése.
Az  ,,A1” kat.-ra a betöltött életkor 15 év és 9 hónap kell legyen beírakozáskor.

ELMÉLETI OKTATÁS ISMERTETÉSE:

Kötelező óraszám: 24 óra , tanterv szerint. 
Az órák időtartama 50 perc. Az előadásokon a Tanuló részvétele KÖTELEZŐ!
A KRESZ-vizsga érintőképernyős monitorral, és számítógépes tesztprogrammal történik!
,,B” kat.-ra, 26 pontos tesztet kell kitölteni , legfeljebb 4  hibaponttal, hogy megfelelő legyen az eredmény.
,,A” kat-ra és ,,A1” kat.-ra ,20 pontos tesztet kell kitölteni , legfeljebb 3  hibaponttal, hogy megfelelő legyen az eredmény.

GYAKORLATI OKTATÁS ISMERTETÉSE.

A sikeres KRESZ vizsgát követõen kezdõdhet meg a gépkocsivezetés tanulása.
Kötelező óraszám:  30 óra.
A vezetési óra időtartama 50  perc.
Vezetési találkozás helye: megeggyezés szerint.
A kötelező óraszám levezetése után a tanuló szükség szerinti mennyiségü pótórát vehet a vizsga napjáig , oktatójával megbeszélve, tanácsát kikérve!

 
ICC Design Studio